TCDD Genel Müdür'ü Sayın Ali İhsan Uygun'dan Açıklama


TCDD Genel Müdür'ü Sayın Ali İhsan Uygun Eurasia Rail'ın Konya'da gerçekleşmesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı demiryolu sektörünü sürdürülebilir kalkınma hamlelerinin en önemli halkalarından biri olarak görerek öncelikli devlet politikası olarak kabul etmiştir.  Tüm ulaşım modlarının birbirleriyle uyumlu, dengeli ve entegre edilerek geliştirilmesi yıllardır yatırım yapılmayan ve kaderine terkedilmiş olan demiryollarına daha fazla yatırım yapılmasını gerekli kılmıştır. Bunun sonucunda da demiryolu sektöründe belirlenen hedeflere ulaşmak için tahsis edilen yatırım ödeneği yıldan yıla katlanarak artmıştır. Bu yatırımlarla demiryolu sektörü 2023 hedefleriyle Cumhuriyetimizin 100. yılında ulaşım sistemine damgasını vurmaya hazırlanmaktadır.
 
Demiryolu ve raylı sistemler sektöründe altyapı ve işletmecilik alanında ülke olarak eriştiğimiz imkân ve kabiliyetleri, demiryolu ve sanayileşme yolunda kat ettiğimiz mesafeyi yansıtabileceğimiz en etkin platformlardan birisi uluslararası fuarlardır. Bu amaçla Teşekkülümüzün destekleriyle kurulan Uluslararası Demiryolu Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı (Eurasia Rail), yerli firmalarımızın rekabet gücünü ve yenilik kapasitesini artırmalarına destek sağlamakta, ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşimi geliştiren iş geliştirme mecrası olarak yerini almaktadır. Dünyada hızla gelişen demiryolu endüstrisinde meydana gelen teknolojileri takip etmemiz için fırsat olarak gördüğümüz bu Fuar, TCDD olarak eriştiğimiz imkân ve kabiliyetleri diğer ülkelerle paylaşmaya ve yeni işbirliklerine kapı aralamaktadır.
 
Eurasia Rail Fuarı’nın ilki 2011 yılında Ankara’da diğerleri İstanbul’da ve son olarak da 2019 yılında İzmir’de düzenlenmiştir. Teşekkülümüz ve Konya Büyükşehir Belediyesinin işbirliğinde organize edilecek Eurasia Rail 2021, fuara davet edilecek yerli ve yabancı ziyaretçilere ülke olarak eriştiğimiz imkân ve kabiliyetlerin tanıtılmasında önemli rol oynayacaktır. Ayrıca, sektör temsilcilerimizin ürünlerini dış pazarlara tanıtması, yeni satış kanalları geliştirmesi, yerli ve uluslararası firmalarla iş birlikleri geliştirme, ortaklıklar kurarak teknolojik gelişmelerden faydalanmaları, yerli ve yabancı alım heyetleri ile doğrudan görüşme imkânı sunması sayesinde önemli fırsatlar yaratacaktır. Ankara, İstanbul ve İzmir’de düzenlenen Eurasia Rail Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler Fuar’larının düzenlendiği fuar alanlarına demiryolu bağlantısı bulunmadığından, demiryolu araç üreticisi firmaların ürettikleri araçlar sergilenememişti. Kayacık Lojistik Merkezine yaklaşık 5 km mesafede bulunan TÜYAP Konya fuar alanında üretici firmaların bu yöndeki talepleri de rahatlıkla karşılanabilecektir. 2021 Eurasia Rail Fuarında sergilenecek demiryolu araçları trenle Kayacık Lojistik Merkezine, buradan da karayoluyla fuar alanına getirilecek, Teşekkülümüz tarafından döşenecek temsili demiryolu üzerinde sergilenebilecektir.
 
03-05 Mart 2021 tarihlerinde TÜYAP Konya’da 9.cusu düzenlenecek Eurasia Rail Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Alt Yapı ve Lojistik Fuarı,  dünya demiryolu ve raylı sistemler sektörünü 2021 yılında Konya’da bir araya getirecektir. Konusunda sektörün en etkin buluşma platformu ve dünyanın üçüncü büyük fuarı olma özelliğini muhafaza eden Eurasia Rail Fuarı’na demiryolu profesyonellerinin katkıları ile güçlü bir organizasyonla buluşmak üzere.
 
Geri