Dr. İbrahim BEKAR

Dr. İbrahim BEKAR

Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı ASELSAN

Dr. İbrahim Bekar, 1972 yılında Sivas’ta doğmuştur. 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 1999’da yüksek lisans ve 2003 yılında doktora çalışmalarını Akron Üniversitesi’nde tamamlamıştır.
 
Kısa bir post-doc çalışmasından sonra 2003 yılında Intel Corporation`da teknoloji geliştirme mühendisi olarak çalışma hayatına başlamış ve bu şirkette 2014 yılına kadar Uzman Mühendis, Teknoloji Geliştirme Müdürü, Proses Geliştirme Müdürü gibi değişik görevlerde bulunmuştur. Daha çok Teknoloji Yönetimi ve İleri Üretim ve Proses Geliştirme konularında yoğunlaşmıştır.
 
2014 yılında TÜBİTAK Malzeme Enstitüsü Müdür Yardımcısı olarak Türkiye’ye dönmüş ve daha sonra da TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. Marmara Araştırma Merkezi’nde de sanayiye katma değer sağlayacak ileri teknolojilerin geliştirilmesi ve transfer edilmesi yönünde merkezin çalışmalarını yönlendirmek, stratejik projelerin koordinasyonunu yapmak gibi görevler üstlenmiştir.Bunun yanı sıra Avrupa birliği Ufuk 2020 NMBP (Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, Biyoteknoloji ve İleri Üretim ve Proses) program komitesinde de Türk delegesi olarak bulunmuştur.
 
30 Ocak 2018 tarihli yönetim kurulu toplantısında İbrahim Bekar’ın Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon Sistemleri (UGES) Sektör Başkanı ve ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlaması kararı alınmıştır.
 
Evli ve 3 çocuk babası olan Dr. İbrahim Bekar, İngilizce bilmektedir.

Tarih-saat Fuar alanı Gündem Konusu Konuşmacılar

Perşembe 11.04.2019

From 14:00 - 15:00

04/11/2019 14:00 04/11/2019 15:00 Raylı Sistemler için Kamu ve Özel Sektör İş birliği
  • Müşterilere etkili bir hizmet sunmak üzere endüstri paydaşları arasındaki iş birliği için farklı yaklaşımlar keşfetmek
  • Uluslararası operasyonların zorluklarının üstesinden gelmek – başarılı bir koordinasyon için kilit faktörler nelerdir?
  • Uluslararası sözleşmelerin taraflarını tanımlamak
  • Hataları ve maliyetleri azaltmak için ortaklıkları yönetme
Konferans Durağı, B Salonu

Konferans Durağı, B Salonu

"Raylı Sistemler için Kamu ve Özel Sektör İş birliği "

Dr. Cheng-chiou Chang Dr. İbrahim BEKAR Dr. Tamer Taşkın Hasan Hüseyin Güney
Tarih-saat

Perşembe 11.04.2019

From 14:00 - 15:00

04/11/2019 14:00 04/11/2019 15:00 Raylı Sistemler için Kamu ve Özel Sektör İş birliği
  • Müşterilere etkili bir hizmet sunmak üzere endüstri paydaşları arasındaki iş birliği için farklı yaklaşımlar keşfetmek
  • Uluslararası operasyonların zorluklarının üstesinden gelmek – başarılı bir koordinasyon için kilit faktörler nelerdir?
  • Uluslararası sözleşmelerin taraflarını tanımlamak
  • Hataları ve maliyetleri azaltmak için ortaklıkları yönetme
Konferans Durağı, B Salonu
Fuar alanı

Konferans Durağı, B Salonu

Gündem Konusu
Konuşmacılar