Dr. Müh. Özgür Özkul

Dr. Müh. Özgür Özkul

Yapısal Tasarım Direktörü Freysaş Freyssinet Yapı Sistemleri Sanayi A.Ş.

2000 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.  2002 ve 2007 yıllarında Amerika New Jersey (NJ) Rutgers Üniversitesinde, “aderanssız ardgermeli betonarme” konusunda yaptığı tez çalışmaları ile Yüksek Lisans ve Doktora derecesini aldı.  Doktora öğrenimi sırasında, NJ’de yeni yürürlüğe giren AASHTO-LRFD yönetmeliği ile tasarlanan ve inşa edilen, ilk çelik köprünün (Doremus) tasarım ve deneysel doğrulama çalışmalarında yer aldı.
2005 yılında, New York'taki Leslie E. Robertson Associates'de (LERA) proje yöneticisi olarak yüksek katlı ve geniş açıklıklı, betonarme ve çelik uluslararası birçok önemli projenin tasarımında yer aldı.  Türkiye’ye dönüşü sonrasında, Okan Üniversitesi’nde iki yıl Yardımcı Doçent kadrosuyla akademisyen olarak çalışmasının ardından, 2013 yılından bu yana Freysaş’ta Yapısal Tasarım Bölümü’nde çalışmaktadır. 
Bölüm yöneticisi olarak, Ardgermeli Bina Döşemeleri, Ardgermeli Köprüler, Silolar, İzolatörler ve Mesnetler ile özel yapım yöntemli yapıların (itme-sürme, eğik askı, dengeli konsol, ağır kaldırma vb.) tasarımına ve yapımına yönelik teknik ve operasyonel destek sağlamaktadır. 
Dr. Özkul, yüksek katlı ve uzun açıklıklı yapıların tasarımında tecrübeli, Kaliforniya Eyaletine kayıtlı bir Profesyonel Mühendistir (PE).
 

Tarih-saat Fuar alanı Gündem Konusu Konuşmacılar

Cuma 12.04.2019

From 13:50 - 14:15

04/12/2019 13:50 04/12/2019 14:15 Demiryolu Köprülerinde İtme-Sürme Yöntemi ve Ardgerme Uygulamaları Son yıllarda, özellikle mega projelerin artması ile, karayolu ve demiryolu hatlarındaki geometri kısıtlarına bağlı olarak, köprü ve viyadüklerde yüksek teknolojili inşaat metotlarının kullanımı zaruri hale gelmiştir. Özellikle, hızlı, verimli ve bunun yanında depremsellik tehdidi altındaki bölgelere en uygun yöntemlerin kullanılması ve bu en güncel tekniklerin ulusal projelerimizde yer alabilmesi büyük önem arz etmektedir.
 
Konferans Durağı, B Salonu

Konferans Durağı, B Salonu

"Demiryolu Köprülerinde İtme-Sürme Yöntemi ve Ardgerme Uygulamaları"

Dr. Müh. Özgür Özkul
Tarih-saat

Cuma 12.04.2019

From 13:50 - 14:15

04/12/2019 13:50 04/12/2019 14:15 Demiryolu Köprülerinde İtme-Sürme Yöntemi ve Ardgerme Uygulamaları Son yıllarda, özellikle mega projelerin artması ile, karayolu ve demiryolu hatlarındaki geometri kısıtlarına bağlı olarak, köprü ve viyadüklerde yüksek teknolojili inşaat metotlarının kullanımı zaruri hale gelmiştir. Özellikle, hızlı, verimli ve bunun yanında depremsellik tehdidi altındaki bölgelere en uygun yöntemlerin kullanılması ve bu en güncel tekniklerin ulusal projelerimizde yer alabilmesi büyük önem arz etmektedir.
 
Konferans Durağı, B Salonu
Fuar alanı

Konferans Durağı, B Salonu

Gündem Konusu
Konuşmacılar