Dr. Mustafa Seçkin Durmuş

Dr. Mustafa Seçkin Durmuş

Proje Danışmanı, Kurucu Sadenco Sinyalizasyon-Anklaşman

Dr. Mustafa Seçkin DURMUŞ, 1980 yılında Antalya'da doğmuştur. Lisans eğitimini 2002 yılında, Yüksek Lisans eğitimini de 2005 yılında Pamukkale Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde tamamladıktan sonra ilk doktora çalışmasını 2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümünde, ikinci doktora çalışmasını da 2015 yılında Japonya Osaka Üniversitesi, Elektrik-Elektronik ve Enformatik Bölümünde tamamlamıştır. Kendisinin ulusal ve uluslararası dergi, konferans ve sempozyumlarda yayınlamış 60'ın üzerinde yayını bulunmaktadır.
2007 yılında akademik olarak başlamış olduğu raylı sistemlerde RAMS yönetimi ve sinyalizasyon sistem tasarımı çalışmalarına kurucusu olduğu Sadenco firması çatısı altında devam etmektedir. Sadenco firması, raylı sistemler başta olmak üzere tüm ulaşım sistemleri projelerinde, endüstriyel otomasyon sistemleri, enerji otomasyonu, emniyet-kritik sistemler (safety-critical systems) için yazılım geliştirme ve sertifikasyon süreçlerinde proje yönetimi, mühendislik ve danışmanlık faaliyetlerinde yer almaktadır. Halihazırda Yapı Merkezi İDİS firması ve Metro İstanbul AŞ firmalarına SIL4 Sertifikasyon Sürecinde Doğrulama (Verification) ve Onaylama (Validation) çalışmalarında destek vermektedir. Bunlara ek olarak, RAMS Yönetimi, Doküman Yönetimi, İster (Gereksinim) Yönetimi desteği ve EN 5012X, ISO/IEC/IEEE 15288, IEEE CBTC 1474.X eğitimleri gerçekleştirmektedir.
 

Tarih-saat Fuar alanı Gündem Konusu Konuşmacılar

Cuma 12.04.2019

From 11:00 - 12:00

04/12/2019 11:00 04/12/2019 12:00 Sinyalizasyonda Sistem Standardizasyon Fırsatları
 • Sistemlerinin maliyetini ve hatalarını azaltmak için sistem standardizasyon fırsatları
 • Modüler sistemler mantıklı bir seçenek midir?
 • CBTC ve ETCS teknolojilerinin kombinasyonunun bulgularının ve bunların demiryolu ve metro ağlarına faydalarının araştırılması
 • ERTMS'nin nasıl etkili olduğunu ve farklı ağlarda nasıl kullanılabileceğini anlamak
 • Sınır ötesi (yük ve yolcu) koridorlarda, birlikte çalışabilirlik için bir strateji oluşturulması
 • Sinyalizasyon sistemlerinde yüksek emniyetli yazılım geliştirme süreçleri ve jenerik mimari yaklaşımı
Konferans Durağı, B Salonu

Konferans Durağı, B Salonu

"Sinyalizasyonda Sistem Standardizasyon Fırsatları "

Dr. Mustafa Seçkin Durmuş Murat Güncan Nikolaos Nikolopoulos
Tarih-saat

Cuma 12.04.2019

From 11:00 - 12:00

04/12/2019 11:00 04/12/2019 12:00 Sinyalizasyonda Sistem Standardizasyon Fırsatları
 • Sistemlerinin maliyetini ve hatalarını azaltmak için sistem standardizasyon fırsatları
 • Modüler sistemler mantıklı bir seçenek midir?
 • CBTC ve ETCS teknolojilerinin kombinasyonunun bulgularının ve bunların demiryolu ve metro ağlarına faydalarının araştırılması
 • ERTMS'nin nasıl etkili olduğunu ve farklı ağlarda nasıl kullanılabileceğini anlamak
 • Sınır ötesi (yük ve yolcu) koridorlarda, birlikte çalışabilirlik için bir strateji oluşturulması
 • Sinyalizasyon sistemlerinde yüksek emniyetli yazılım geliştirme süreçleri ve jenerik mimari yaklaşımı
Konferans Durağı, B Salonu
Fuar alanı

Konferans Durağı, B Salonu

Gündem Konusu
Konuşmacılar