Haluk Gemici

Haluk Gemici

Yönetim Kurulu Başkanı Petronet Otomasyon A.Ş


Tarih-saat Fuar alanı Gündem Konusu Konuşmacılar

Cuma 12.04.2019

From 14:30 - 14:45

04/12/2019 14:30 04/12/2019 14:45 Dizel Lokomotiflerde Tasarruf ve Optimizasyon
  • Dizel Lokomotiflerde yakıt performansının ölçülmesi, tasarrufunun konsolide edilmesi, lokomotiflerde takip ve tanıma otomasyon sistemleri 
  • Yakıt ve yağ ikmal merkezi otomasyonları ile tüm sistemin anlık izlenmesi ve yıllık planların yapılabilmesi 
Konferans Durağı, B Salonu

Konferans Durağı, B Salonu

"Dizel Lokomotiflerde Tasarruf ve Optimizasyon "

Haluk Gemici
Tarih-saat

Cuma 12.04.2019

From 14:30 - 14:45

04/12/2019 14:30 04/12/2019 14:45 Dizel Lokomotiflerde Tasarruf ve Optimizasyon
  • Dizel Lokomotiflerde yakıt performansının ölçülmesi, tasarrufunun konsolide edilmesi, lokomotiflerde takip ve tanıma otomasyon sistemleri 
  • Yakıt ve yağ ikmal merkezi otomasyonları ile tüm sistemin anlık izlenmesi ve yıllık planların yapılabilmesi 
Konferans Durağı, B Salonu
Fuar alanı

Konferans Durağı, B Salonu

Gündem Konusu
Konuşmacılar