İsmail Koyuncu Prof. Dr.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü