Mehmet Tanyaş Prof. Dr.

Maltepe Üniversitesi Ulusl. Tic. ve Loj. Bölümü Başk., Lojistik Dern. (LODER) Baş. Yard.