Halit Özen Prof.Dr.

YTÜ İnşaat Fak. İnşaat Müh. Ulaştırma Ana Bilim Dalı Öğr. Ü.

Halit Özen, YTÜ’de Ulaştırma Anabilim Dalı’da Profesör olarak görevine devam etmektedir. 2008-2013 yılları arasında, Florida İnternational University (FIU)’de ziyaretci öğretim üyesi ve araştırmacı olarak görev almıştır. Araştırma alanları arasında akıllı ulaşım sistemi, trafik kontrol sistemleri, otoyol işletmesi, simülasyon/dinamik trafik ataması ve üstyapı yönetimi ve tasarımı yer almaktadır. Halit Özen’in çalışmaları, büyük ölçekli ulaşım ağlarının modellenmesi, trafik optimizasyonu, Ulaşım Ana Plan hazırlanması ve model kalibrasyonu, karar destek araçlarının gelitirilmesi, Trafik Etki Analiz’leri, Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile ilgili kavramsal rapor, analiz ve uygulama planlarının geliştirilmesi konularını da kapsamaktadır. Dr. Özen’in; ulaşım planlaması, talep analizi, kapasite kullanımı gibi farklı konularda birçok bilimsel yayın ve projesi bulunmaktadır.