18 - 20 June 2025 • IFM (Istanbul Expo Center)

Book A Stand

Prof.Dr. Mehmet Turan Söylemez

Raylı Sistemler Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı İTÜ

Mehmet Turan Söylemez, İTÜ Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesini (1991), Manchester Üniversitesi’nden (UMIST) kontrol mühendisliği ve enformasyon teknolojileri üzerine yüksek lisans (1994) ve doktora (1999) derecelerini almıştır. 2000 yılından beri İTÜ öğretim üyesi olup bu süreç içinde İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı (2002-2008), Kontrol Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı (2008-2010), Elektrik Elektronik Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2010-2013) ve Raylı Sistemler Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanlığı (2013’ten itibaren) gibi idari görevleri üstlenmiştir. Ayrıca, İTÜ Afet Yönetim Merkezi kurucu üyelerindendir. Bir kitap, 25 bilimsel dergi makalesi ve 110’dan fazla ulusal ve uluslararası bildirinin yazarıdır. Tamamlanmış 7 adet doktora ve 30’dan fazla yüksek lisans tezine danışmanlık yapmıştır. 
 
1999 yılından beri IEEE üyesi olup 2017 yılında IEEE Deneyimli Üye (Senior Member) statüsüne geçmiştir. 2006 yılından itibaren Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi (TOK) ve 2008 yılından beri IFAC (International Federation of Automatic Control) üyesidir. 2009-2012 yılları arasında IFAC’ın Gelişmekte Olan Ülkeler Teknik Komisyonu başkan yardımcılığı yapmış ve 2017 yılından itibaren IFAC Yönetim ve Finans Komitesi (Administration and Finance Committee) Üyesidir. 2009 yılından itibaren TOK genel sekreterliğini yürütmekte olan Dr. Söylemez 2009 yılında başlayıp Nisan 2012’de sona ermiş olan Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Projesi’nde İTÜ adına proje yürütücülüğü yapmıştır. Ayrıca, 2015 yılından beri Ufuk 2020 kapsamında raylı sistemler ile ilgili Avrupa Birliği fonlarının toplandığı Shift2Rail Ortak Girişiminde Bilimsel Komite üyesidir. Dr. Söylemez 2016 yılından itibaren HISIM Teknoloji Firmasının genel müdürlüğünü de yürütmektedir.

SUPPORT